برچسب:;حضور; شركت ;نرم افزاري;سورنا ;پردازش; آريا; در; بزرگترين; نمايشگاه; بازيهاي; رايانه اي; در; اروپا ;- ;گيمز ;كام; 2011